Víkendový seminář ČSCHS Velké Bílovice 2022

Termín: 
01.10.2022 - 02.10.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář České stomatochirurgické společnosti, který se uskuteční v idylické krajině jižní Moravy, Velkých Bílovicích. 

Odborný program:

1.10.2020 (sobota):

9:00-10:30
Marek, I., Novosad M.: Diagnostika a léčba retencí zubů I.
Retence zubů je typickou zubní anomálií, kterou často diagnostikuje praktický zubní lékař na zhotoveném opg snímku, ale její řešení je v rukou interdisciplinárního týmu složeného z dentoalveolárního chirurga a ortodontisty. Způsob řešení závisí od věku pacienta, a především typu zubu v retenci. Je naprosto odlišné řešení retence druhého premoláru a vestibulárně retinovaného špičáku.
  Autoři detailně na desítkách kazuistik popisují diagnostiku, terapeutické možnosti a demonstrují přesný léčebný protokol jak ze strany dentoalveolárního chirurga, tak ze strany ortodontisty, a to u retence středního řezáku, špičáku, premolárů a prvních a druhých molárů. Zatímco u retence středního řezáku a špičáku jsou léčebné postupy již standardizovány, u retence molárů je i v současné době mnoho neznámých a proto se autoři detailně věnují diferenciální diagnóze a různý typům léčby od aktivního tahu, přes autotransplantaci až k terapeutické extrakci.

11:00-12:30
Marek, I., Novosad M.: Diagnostika a léčba retencí zubů II.

12:30-13:30
Oběd

13:30-15:30
Marek, I., Novosad M.: Diagnostika a léčba retencí zubů III.

19:00
Společný večer ve vinném sklepě s rautem.

2.10.2020 (neděle)

9:00-10:30
Blahák, J.: Přehled orofaciální onkologie - od diagnostiky po léčbu a rekonstrukce I.
Prekancerózní afekce v dutině ústní.
Nezhoubné tumory  v oblasti hlavy a krku.
Diagnostika v oblasti tumorů hlavy a krku - RTG, CBCT, CT, PET-CT, PET-MR.
Úloha patologa při stanovení první a definitivní histologie, kryobiopsie.
Komplexní management léčby maligních onemocnění hlavy a krku.
Indikační komise pro nádory hlavy a krku, kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku - význam.
Spinocelulární karcinom hlavy a krku – jednotlivé lokalizace, charakteristiky.
HPV a jeho vliv na karcinomy hlavy a krku.
Spinocelulární karcinomy rtu – specifika a rozdíly v diagnostice a léčbě.
Mezenchymální maligní nádory (sarkomy) hlavy a krku.
Vzácné tumory v oblasti hlavy krku  - Centrální obrovskobuněčný granulom, Glomangiopericytom.
Moderní možnosti onkologické chirurgické léčby – mikrochirurgické rekonstrukce.
Komplikace komplexní onkologické léčby  a jejich management – ARONJ, TCHS, dysfagie, kontraktura.
Přednáška je dokumentována bohatou obrazovou přílohou.

11:00-12:30
Blahák, J.: Přehled orofaciální onkologie - od diagnostiky po léčbu a rekonstrukce II.

12:45-14:00
Blahák, J.: Přehled orofaciální onkologie - od diagnostiky po léčbu a rekonstrukce III.

14:00-15:00
Oběd

Seminář je ohodnocen 10 kredity ČSK.
Po vyplnění přihlašovacího formuláře a zadání fakturačních údajů vám systém vygeneruje objednávku, která vám přijde též emailem. Pro platbu bankovním převodem prosím dodržujte variabilní symbol, aby došlo k automatickému spárování vaší úhrady a automatickému zaslání faktury jako daňového dokladu.
Požadavky na ubytování jsme schopni zajistit pouze do 31.8.2022.

Cena:
Členové ČSCHS:          5 500 Kč
Členové ČSCHS 70+:          0 Kč
Nečlenové ČSCHS:       7 900 Kč
Doprovázející osoba:     2 100 Kč
Cena zahrnuje stravování po celou dobu konání semináře včetně sobotního večerního rautu.

Ubytování:
Ubytování si hradí účastníci sami v hotelu a objednávka ubytování je závazná.
Cena za pokoj:
1-lůžkový pokoj: 1 530 Kč
2-lůžkový pokoj: 1 890 Kč  (cena za 2 osoby dohromady)
 
Těšíme se na setkání.

Kontakt na sekretariát ČSCHS:
Zuzana Hromádková, tel.: 234 709 623, zuzana.hromadkova@cschs.cz

 

Přihlásit