Víkendový seminář ČSCHS

Termín: 
03.10.2020 - 04.10.2020

Odborný a společenský program připravujeme.

Těšíme se na setkání.

Výbor ČSCHS