Stomatochirurgický seminář

Termín: 
31.03.2023 - 01.04.2023
Česká stomatochirurgická společnost pořádá jarní seminář spojený s plenární schůzí, na který vás srdečně zveme.
 
 
31.3.2023 (pátek)
 
17:00 - 19:00
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Empirická ATB terapie v ordinaci zubního lékaře.
(Ústav farmakologie FN Olomouc)
Přednáška shrnuje základní doporučení pro racionální empirickou léčbu infekcí v ordinaci zubního lékaře v době rostoucí antibiotické rezistence. Zaměřuje se na nejběžnější patogeny, lékové interakce, dávkování a doporučené trvání terapie.
 
19:30
Společné posezení v restauraci v hotelu
 
 
1.4.2023 (sobota)
 
8:30 - 9:00
Plenární schůze 
 
9:15 - 10:45
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Moderní prediktivní patologie a cílená onkologická léčba.
(Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole)
Možnost testovat v nádorové tkáni unikátní molekulární vlastnosti, které jsou postižitelné moderní cílenou protinádorovou léčbou, je přelomem v onkologické péči a dokladem toho, že hluboké poznání problému na buněčné úrovni může přinést hmatatelný benefit pro nemocného. Moderní patologie má řadu molekulárně biologických nástrojů, které může efektivně využívat pro rozvoj konceptu personalizované medicíny. A není to jen sekvenování nové generace (NGS) nebo detekce cirkulující nádorové DNA.
 
10:45 - 11:00
Přestávka 
 
11:00 - 12:30
MUDr. Irena Čápová
Iatrogenní krvácení v ordinaci stomatologa.
(ÚHKT Praha a nem. Kolín)
Při zřetelném trendu stárnutí naší populace se stomatologové v ordinaci stále častěji setkávají s pacienty, kteří mají dlouhodobě modulovanou hemostázu s cílem minimalizovat nežádoucí cévní trombogenezi.
Ať již se jedná o léčbu antiagregační či antikoagulační, z kardiologické či interní indikace, je vždy pro ošetřujícího stomatologa s výhodou znát principy této léčby, její bezpečnostní profil a rizika. Jedině tak může efektivně spolupracovat s kolegy jiných odborností a pacientům nabídnout bezpečné provedení potřebných invazivních výkonů bez nadměrného krvácení.
Kromě nezbytného osvěžení teoretických principů bude sdělení obohaceno o kazuistiky a interaktivní diskuzi.
Přednáška se nevěnuje hereditárním poruchám koagulace ani hematoonkologické problematice.
 
12:45-14:15
MUDr. Jan Špiller
Augmentace pomocí PTFE membrán. Úskalí a alternativy.
(Centrum Podkovka, Praha)
Augmentace jsou nedílnou součástí implantologie. Existuje množství přístupů a technik. Využití PTFE membrán umožňuje rekonstrukci rozsáhlých defektů. Nevyztužené membrány umožňují augmentaci horizontální a membrány s výztuží umožňují i vertikální rekonstrukci.
Jako každá technika má však svá úskalí a slabiny. Přednáška bude rozebírat detailní postup včetně komplikací a také alternativní techniky.
 
 
Seminář je ohodnocen 7 kredity ČSK.
 
Oběd – bude následovat po skončení semináře.
 
Cena pro členy ČSCHS: 4 900 Kč 
Cena pro členy ČSCHS, kteří dosáhli alespoň v den konání 70 let věku: 0 Kč (je nutné se ale standardně přihlásit)
Cena pro nečleny ČSCHS: 6 400 Kč
 
Cena zahrnuje občerstvení a oběd po celou dobu konání semináře včetně pátečního večera.
 
Ubytování:
Cena za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj 2 900 Kč
 
Každý účastník, který chce ubytování přímo v hotelu, si jej musí rezervovat sám pomocí odkazu:
Při rezervaci je hotelem přednastavena délka pobytu na 2 noci (celý víkend) a měna v Eurech. Délku pobytu a měnu úhrady můžete libovolně měnit, nápověda viz odkaz. Doporučujeme Vám provést rezervaci co nejdříve. Dále doporučujeme zkontrolovat si možnost ubytování prostřednictvím dalších platforem typu Booking.com nebo např. v mapách Google. Může být někdy levnější, zvláště nepožadujete-li možnost storna.
 
Těšíme se na setkání.
 
Zuzana Hromádková
 
sekretariát ČSCHS
 

Přihlásit