Stomatochirurgické babí léto

Termín: 
22.09.2023 - 23.09.2023

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář České stomatochirurgické společnosti, který se uskuteční v idylické krajině jižní Moravy, Velkých Bílovicích. 

Odborný program:
22.9.2023 (pátek):

9:30-11:00
MUDr. Pavel Střihavka
„Když pouhý pohled nestačí…“ I. (Krajská nemocnice České Budějovice)
Extraorální vyšetření je často opomíjená součást klinického vyšetření pacienta. Pouhý pohled může vzbudit mylný první dojem a může vést k chybnému vyšetření či léčbě. Naopak, při pečlivém extraorálním vyšetření vznikne několik otazníků, na které je nutné najít odpověď.
 

11:00-11:30
Přestávka

11:30-13:00
MUDr. Pavel Střihavka
„Když pouhý pohled nestačí…“ II.

 

13:00-14:00
Oběd

 

14:00-16:00
Julius Lukeš
Člověk jako zoologická zahrada aneb už nikdy více sami
(Biologické centrum AV ČR v.v.i., Parazitologický ústav, České Budějovice)

V každém z nás je víc cizích buněk než našich lidských. Představujeme obří společenství virů, bakterií, prvoků a červů. Donedávna se vědci a lékaři domnívali, že tito naši souputníci nám buď (mírně) škodí nebo nemají na naše zdraví žádný vliv. Prudký pokrok molekulární biologie a medicíny umožnil díky sekvenování DNA nejen určit druhové složení všech těchto organismů, což ukázalo jejich obrovský vliv na naše fyzické i psychické zdraví, ale nejnověji i manipulace se složením mikrobiomu. Ukázalo se, že každý z nás hostí víc než 1000 druhů bakterií, na jejichž složení má významný vliv, zda jsme se narodili přirozeně či císařských řezem, byli či nebyli kojeni, zda jsme dětství trávili ve městě či na vesnici, zda jsme brali antibiotika, zda si čistíme zuby, cestujeme apod. Nové výzkumy ukazují, že složení našeho mikrobiomu lze aktivně měnit a tím zlepšovat či zhoršovat naše zdraví. 

19:00
Společný večer ve vinném sklepě s rautem.

23.9.2023 (sobota)

9:00-10:30
MUDr. Jiří Blahák, Ph.D.
Pokročilé augmentace autologní kostí v implantologii. I.
(KÚČOCH FN Brno, Bladent s.r.o.)
Osnova:
Použití destičkových derivátů ve stomatochirurgii, historie, principy a indikace použití.
Možnosti augmentace autologní kostí, výhody a nevýhody, rozdělení, srovnání s GBR.
Horizontální a vertikální augmentace metodou SBB dle prof. Fouada Khouryho. Instrumentárium, provedení, tipy a triky, komplikace.
Horizontální augmentace válcovými kostními štěpy dle prof. Fouada Khouryho – „mrkve“. Instrumentárium, provedení, tipy a triky, komplikace.
Horizontální augmentace pomocí onlay štěpů z tuber maxillae. Instrumentárium, provedení, tipy a triky, komplikace.
Preservace alveolu pomocí autologní kosti  z tuber maxillae.
Prezentované postupy v přednášce budou doplněny o názorné videoukázky.

 

10:30-11:00
Přestávka

 

11:00-12:30
MUDr. Jiří Blahák, Ph.D.
Pokročilé augmentace autologní kostí v implantologii. II.

 

12:30-12:45
Přestávka

 

12:45-14:15
MUDr. Jiří Blahák, Ph.D.
Pokročilé augmentace autologní kostí v implantologii. III.

 

14:15-15:00
Oběd

 

Seminář je ohodnocen 10 kredity ČSK.
Po vyplnění přihlašovacího formuláře a zadání fakturačních údajů vám systém vygeneruje objednávku, která vám přijde též e-mailem. Pro platbu bankovním převodem prosím dodržujte variabilní symbol, aby došlo k automatickému spárování vaší úhrady a automatickému zaslání faktury jako daňového dokladu.

 

Cena:
Členové ČSCHS:             6 100 Kč
Členové ČSCHS 70+:             0 Kč
Nečlenové ČSCHS:         8 700 Kč
Doprovázející osoba:       2 300 Kč
Cena zahrnuje stravování po celou dobu konání semináře včetně pátečního večerního rautu.

 

Ubytování:
Požadavky na ubytování jsme schopni zajistit pouze do 31.8.2023.
Ubytování si hradí účastníci sami v hotelu a objednávka ubytování je závazná.
Cena za pokoj:
1-lůžkový pokoj: 1 701Kč
2-lůžkový pokoj: 1 971 Kč  (cena za 2 osoby dohromady)
 
Těšíme se na setkání.
Kontakt na sekretariát ČSCHS:
Zuzana Hromádková, tel.: 234 709 623, zuzana.hromadkova@cschs.cz

 

Přihlásit