Odborný seminář ČSCHS

Termín: 
02.10.2021 - 03.10.2021

Víkendový seminář ČSCHS

Místo konání: Hotel Akademie,  Zahradní 1295, 691 02  Velké Bílovice

Datum: 2.10.-3.10.2021

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář České stomatochirurgické společnosti, který se uskuteční v idylické krajině jižní Moravy, Velkých Bílovicích. 

 

Odborný program:

2.10.2021 (sobota):

9:00-10:30

Tomeček, M.:    Digitální plánování komplexních rekonstrukcí I.
Digitální technologie otevírají možnosti doposud těžko dosažitelné komplexnosti plánování léčby. Počínaje syntézou intraorálních skenů čelistí s extraorálními skeny obličeje, které přináší velkou míru jistoty při designování rozsáhlé protetiky a de facto nám umožňují provedení zkoušky zubů mimo ústa pacienta. Slícování set-upu zubního oblouku s CBCT vyšetřením nám přináší dokonalou informaci o vzájemném vztahu protetické náhrady a kosti v místě implantátem nesené protetiky. Díky tomu přesně určit případný rozsah augmentace, vyrobit chirurgické naváděcí šablony pro řízenou implantaci, šablony resekční pro kost či měkké tkáně. Současně lze připravit protetickou náhradu, která je vyrobená ještě před samotným zákrokem. V přednášce projdeme jednotlivé fáze digitálního plánování a na kazuistikách demonstrujeme možnosti při plánování menších i větších prací.

11:00-12:30

Tomeček, M.:    Digitální plánování komplexních rekonstrukcí II.

12:30-13:30

Oběd

 

13:30-14:30

Tomeček, M.:    Parodontálně kompromitovaný zub vs. imediátní implantace I.
Okamžitá implantace přináší mnoho výhod zejm. pro zachování červené estetiky v okolí implantátů. Současně znamená imediátní implantace z logiky věci zavedení fixtury do kompromitovaného kostního lože. Jaké jsou faktory zásadní pro úspěšné hojení? Lze zavádět implantáty imediátně i v situacích, kdy jsou tkáně extrakčního lůžka poškozeny předchozím zánětem? Jak zvládnout defekty stěny kostního lůžka nebo defekty měkkých tkání tak, abychom mohli bezpečně implantovat i v těchto náročných situacích? Diskutovat budeme techniky GBR, socket shield, IDR a multilayer techniku.

 

14:45-15:45

Tomeček, M.:    Parodontálně kompromitovaný zub vs. imediátní implantace II.

 

20:00

Společný večer ve vinném sklepě s rautem.

 

3.10.2021 (neděle)

9:00-10:30

Marek, I., Novosad, M.: Autotransplantace zubů, úrazy, ankylozy I.

 

11:00-12:30

Marek, I., Novosad, M.: Autotransplantace zubů, úrazy, ankylozy II.

 

12:45-14:00

Marek, I., Novosad, M.: Autotransplantace zubů, úrazy, ankylozy III.

 

Seminář je ohodnocen 10 kredity ČSK.

Přihlášku včetně požadavků na ubytování prosím zašlete a poplatek za seminář uhraďte do 31.8.2021.

 

Cena:

Členové ČSCHS: 5 500 Kč

Nečlenové ČSCHS: 7 900 Kč

Doprovázející osoba: 2 100 Kč

Cena zahrnuje stravování po celou dobu konání semináře včetně sobotního večerního rautu.

 

Ubytování:

Ubytování si hradí účastníci sami v hotelu a objednávka ubytování je závazná.

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte bezhotovostně na účet ČSCHS nebo prostřednictvím platební brány.

číslo účtu: 2301049931/2010

variabilní symbol: 2542021

specifický symbol: IKČ

Do zprávy pro příjemce prosím napsat jméno účastníka.

 

Pro platbu ze zahraničí:

IBAN:  CZ3620100000002301049931

BIC/SWIFT:                FIOBCZPPXXX

 

Těšíme se na setkání.

Přihlásit se můžete zde.

Kontakt na sekretariát ČSCHS:

Zuzana Hromádková, tel.: 234 709 623, zuzana.hromadkova@cschs.cz