“Když se nedaří”

Termín: 
23.05.2023

Online vzdělávací akce ČSCHS
Místo konání: videokonference v Google Meet. Odkaz k připojení bude rozeslán účastníkům 60 min. před zahájením.
Termín: 23.5.2023 ve 20:00 h 

20:00 - 21:30
Název: “Když se nedaří”
Přednášející: MUDr. Petr Michl, Ph.D.
Cílem sdělení je zamyšlení se nad traumatologií orofaciálního skeletu z pohledu maxilofaciálního chirurga. V dnešní době jsou zranění v oblasti hlavy a krku při dopravních nehodách na ústupu, a když se vyskytují, tak spíše jako součást polytraumatu s bezprostředním ohrožením na životě. Naopak neklesající trend mají interpersonální brachiální násilí ať již kriminálního nebo sportovního charakteru. Tématem přednášky je zevrubný pohled na traumatologii hlavy a krku s možnostmi terapie.

Seminář je ohodnocen 2 kredity ČSK.
Jako pořadateli nám z předpisů ČSK vyplývá povinnost kontrolovat účastníky, zda jsou po celou dobu konání online akce přítomni a seminář sledují. Všichni účastníci proto budou požádáni, aby v průběhu semináře odpověděli na anketní otázky. Otázky přednášejícímu lze klást formou dotazů v aplikaci nebo ústně.
 
Cena pro členy ČSCHS:                       200 Kč
Cena pro členy ČSCHS ve věku 70+       0 Kč
Cena pro nečleny ČSCHS:                   900 Kč

Všichni účastníci včetně členů ČSCHS se musí přihlásit. 
Systém vám vystaví a odešle objednávku. Po uhrazení a spárování platby obdržíte automaticky e-mailem fakturu - daňový doklad.

Odkaz na videokonferenční hovor Vám bude zaslán na e-mail, který uvedete v přihlášce, asi 60 min. před zahájením. Při žádosti o vstup do videokonference prosím uvádějte celé jméno a příjmení. “Bezejmenní” účastníci nebudou do hovoru vpuštěni. Nepřihlášení účastníci budou bez varování vyřazováni. Doporučujeme, abyste přihlášení do konferenčního hovoru nenechávali na poslední minuty (sekundy) před jeho začátkem.
Kapacita online semináře je omezena na 148 míst.
Těšíme se na setkání.

Zuzana Hromádková
sekretariát ČSCHS
e-mail: zuzana.hromadkova@cschs.cz
https://www.cschs.cz/

Přihlásit