Chirurgické přístupy při řešení externí cervikální invazivní resorpce

Termín: 
26.10.2022

Online vzdělávací akce ČSCHS
Místo konání: videokonference v Google Meet. Odkaz k připojení bude rozeslán účastníkům 60 min. před zahájením.
Termín: 26.10.2022 ve 20:00 h 

20:00 - 21:30
Název: Chirurgické přístupy při řešení externí cervikální invazivní resorpce
Přednášející: MDDr. Radovan Žižka

Externí cervikální invazivní resorpce (angl. external cervical invasive resorption, ECIR) patří mezi nejčastější patologické resorpce zubů. Jedná se o multifaktoriální onemocnění s poměrně velmi heterogenním radiologických vzhledem, což je dáno odlišným původem resorptivních tkání. V rámci terapeutické rozvahy musíme brát v potaz rozsah resorptivního defektu, jeho vztah s dřeňovou dutinou a lokalizací místa vstupu resorpce. Jednou z výhodných možností ošetření, a to zvláště u iniciálních fází, je zhotovení výplně v rámci chirurgického zákroku. V rámci sdělení budou posluchači seznámeni se základními informacemi o ECIR a v kterých případech je výhodné řešit tyto resorpce chirurgickým přístupem.

Seminář je ohodnocen 2 kredity ČSK.
Jako pořadateli nám z předpisů ČSK vyplývá povinnost kontrolovat účastníky, zda jsou po celou dobu konání online akce přítomni a seminář sledují. Všichni účastníci proto budou požádáni, aby v průběhu semináře odpověděli na anketní otázky. Otázky přednášejícímu lze klást formou dotazů v aplikaci nebo ústně.
 
Cena pro členy ČSCHS:           0 Kč
Cena pro nečleny ČSCHS:   900 Kč
Všichni účastníci včetně členů ČSCHS se musí přihlásit. Prosíme všechny účastníky, kteří se hlásí ze Slovenska, aby využívali pouze a výhradně k úhradě poplatku platbu kartou přes platební bránu.
Systém vám vystaví a odešle objednávku. Členové Společnosti ji samozřejmě nehradí. Ostatní po uhrazení a spárování platby obdrží automaticky emailem fakturu - daňový doklad.

Odkaz na videokonferenční hovor Vám bude zaslán na email, který uvedete v přihlášce, asi 60 min. před zahájením. Při žádosti o vstup do videokonference prosím uvádějte celé jméno a příjmení. “Bezejmenní” účastníci nebudou do hovoru vpuštěni. Nepřihlášení účastníci budou bez varování vyřazováni. Doporučujeme, abyste přihlášení do konferenčního hovoru nenechávali na poslední minuty (sekundy) před jeho začátkem.
Kapacita online semináře je omezena na 148 míst.

Těšíme se na setkání.

Zuzana Hromádková
sekretariát ČSCHS
e-mail: zuzana.hromadkova@cschs.cz
https://www.cschs.cz/
 

Přihlásit