PARODONTOLOGICKÉ DNY V DAROVANSKÉM DVOŘE

Termín: 
15.05.2020 - 16.05.2020

Odborný program
Začátek v pátek i v sobotu od 9.00 hod.

Pátek 15. 5. 2020
Matteo Chiapasco /Itálie/: Náhrada malých a velkých kostních defektů maxilly a mandibuly

Matteo Chiapasco /Itálie/: Management měkkých tkání kolem implantátů a zubů, slizniční štěpy

V. Ščigel: Které léky nejvíce poškozují ústí sliznici a jak je obejít? Projevy nežádoucích účinků léčiv na ústní sliznici

L. Korábek: Terapie parodontitidy, je něco nového?

I. Dřízhal: Orto-paro pacienti - kazuistiky

J. Černušák: Hádej, kdo to je? - II. část

Sobota 16. 5. 2020
P. Poleník: Lasery v terapii parodontitidy a periimplantitidy?

R. Slezák: Projevy STI v dutině ústní /sy HIV, Syfilis, atd./

L. Hauer: MROJN. Ošetřování pacientů s medikamentózně podmíněnými poruchami koagulace

P. Kessler /ARO-Pelhřimov/: Příprava k operačnímu výkonu u pacientů s antikoagulační léčbou.

P. Kessler /ARO-Pelhřimov/: Projevy amyloidozy v dutině ústní – kazuistika

M. Žitňanský: Kazuistika

Více na: http://www.perio.cz/parodontologicke-dny/