Odborník ČSCHS

Preambule:

 

 • Určeno praktickým zubním lékařům, kteří jsou držiteli Osvědčení ve stomatochirurgii minimálně 5 let. Uchazeč musí být členem České stomatochirurgické společnosti (ČSCHS).
 • Pouze prostředek ke zvyšování odbornosti nositele.
 • Nezakládá nárok na přímé výhody.
 • Zařazení do programu je dobrovolné.
 • Vzdělávací program je nekomerční a bez účasti komerčních subjektů.
 • Cílem programu je kontinuální vzdělávání v oboru orální chirurgie se zaměřením na zvyšování teoretických znalostí a praktických dovedností.
 • Délka přípravy je minimálně 5 let.
 • Doba platnosti diplomu Odborník ČSCHS je 10 let.
 • ČSCHS automaticky souhlasí se jmenováním Odborníka ČSCHS znalcem ČSK pro stomatochirurgii, pokud o jmenování požádá.

 

1.    Vzdělávací program

 

1.1    Teoretická část:

 • Povinné absolvování Školení KPR.
 • Povinný kurz Popis zobrazovacích metod.
 • Povinný kurz Právo ve zdravotnictví.
 • Povinné vzdělávací akce organizované ČSCHS.
 • Nepovinné kurzy v rámci Osvědčení.
 • Samostudium doporučené literatury.

 

Organizátor kurzů – ČSCHS s vyloučením komerčních subjektů.

 

1.2    Praktická část:

 

1.2.1      Odborný garant

 

V přechodném období:

 • Lékař s atestací v oboru stomatochirurgie (Orální a maxilofaciální chirurgie) a s délkou praxe minimálně 10 let.
 • Nebo lékař, který je držitelem Osvědčení pro vybranou péči ve stomatochirurgii po dobu minimálně 11 let.

 

V budoucnu:

 • Pouze držitel diplomu Odborník ČSCHS.

 

Poznámka: uchazeč má právo v průběhu přípravy změnit garanta. Obdobně, odborný garant se může vzdát dohledu nad uchazečem.

 

1.2.2      Odborné stáže

 

 • Uchazeč musí absolvovat část praxe přímo u garanta v délce 6 týdnů (pokud je garantem ambulantní lékař, lze rozdělit maximálně na tři části), a současně závěrečnou praktickou část v délce 3 týdnů na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti (nepřerušovaně).
 • Uchazeč - lékař lůžkového stomatochirurgického zařízení s minimálním úvazkem 0,8 na tomto pracovišti, musí absolvovat stáž na jiném lůžkovém stomatochirurgickém zařízení v délce 2 týdny
 • Součástí závěrečné praktické části na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti je Protokol o absolvování závěrečné praktické části.

Absolvované praktické kurzy a stáže v zahraničí (v celkové délce 2 týdny a více) budou uznány pouze v délce 2 týdnů.

 

 

1.3    Prezentace uchazeče

 

Prezentace:

 • Prezentace dvou sdělení na odborné akci pořádané ČSCHS, ČSK, OSK nebo  odbornými společnostmi nebo
 • 1x odborný článek v uznávaném odborném časopisu.

 

1.4    Podmínky získání diplomu Odborník České stomatochirurgické společnosti

 

 • Potvrzení o absolvování povinných kurzů.
 • Publikovaný jeden odborný článek nebo předneseny dvě odborné prezentace.
 • Potvrzení o absolvování předepsaných stáží.
 • Protokol o absolvování závěrečné praktické stáže na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti.
 • Hodnocení odborného garanta.

 

1.5    Závěrečné zakončení

 

 • Pohovor před komisí (zástupci ČSCHS a ČSK, odborný garant jako přísedící).
 • Odborná diskuse nad konkrétními případy.
 • Teorie, interpretace RTG snímků, obhajoba zvoleného postupu.
 • Pohovor nevylučuje prezentaci kazuistik z již prezentovaných odborných sdělení.

 

 

Obnovení platnosti diplomu Odborník České stomatochirurgické společnosti.

 

2.    Vzdělávací program

 

2.1    Teoretická část:

 • Povinné absolvování Školení KPR.
 • Povinný kurz Popis zobrazovacích metod.
 • Povinný kurz Právo ve zdravotnictví.
 • Povinné vzdělávací akce organizované ČSCHS.
 • Nepovinné kurzy v rámci Osvědčení.
 • Samostudium doporučené literatury.

 

Organizátor kurzů – ČSCHS s vyloučením komerčních subjektů.

 

 

2.2    Praktická část:

 

2.2.1      Odborný garant
 

Není -li prodleva mezi ukončením platnosti a obnovením diplomu Odborníka ČSCHS delší než 3 roky, nevyžaduje se povinnost mít odborného garanta. V opačném případě musí být garantem pouze Odborník ČSCHS.

 

2.2.2      Odborné stáže
 

Držitel Diplomu Odborník ČSCHS musí absolvovat praxi:

 • 4 týdny na ambulantním pracovišti (možno rozdělit na dvě části) a současně na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti 2 týdny nepřerušovaně,
 • nebo 4 týdny na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti (nepřerušovaně) bez povinnosti stážovat v ambulantním zařízení.

 

Držitel Diplomu Odborník ČSCHS - lékař lůžkového stomatochirurgického zařízení

 • minimální úvazek 0,8 na tomto pracovišti
 • musí absolvovat stáž na jiném akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti v délce 2 týdny.

 

Součástí stáže na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti je Protokol o absolvování praktické části.
Absolvované praktické kurzy a stáže v zahraničí (v celkové souvislé délce 2 týdny a více) budou uznány pouze v délce 2 týdnů.

 

2.3    Prezentace uchazeče

 

Prezentace:

 • Prezentace dvou sdělení na odborné akci pořádané ČSCHS, ČSK, OSK nebo  odbornými společnostmi nebo
 • 1x odborný článek v uznávaném odborném časopisu.

 

2.4    Podmínky obnovení platnosti diplomu Odborník České stomatochirurgické společnosti

 

 • Potvrzení o absolvování povinných kurzů.
 • Publikovaný jeden odborný článek nebo předneseny dvě odborné prezentace.
 • Potvrzení o absolvování předepsaných stáží.
 • Protokol o absolvování závěrečné praktické stáže na akreditovaném lůžkovém stomatochirurgickém pracovišti.
 • Hodnocení odborného garanta, je-li osloven.

 

2.5    ZÁVĚREČNÉ ZAKONČENÍ

 

 • odborná prezentace v rámci plenárního zasedání České stomatochirurgické společnosti s udělením diplomu Odborníka ČSCHS s neomezenou platností.

 

Pro přihlášení do vzdělávacího programu Odborník ČSCHS si prosím stáněte či vytiskněte přihlášku a vyplněnou (včetně podpisů uchazeče a jeho garanta) ji zašlete na adresu ČSCHS.

Pro zaregistrování je nutno uhradit administrativní poplatek ve výši 200,- Kč. Podrobnosti k platbě Vám budou zaslány emailem.