Celonárodní kongres maxilofaciální chirurgie 2020

Termín: 
26.03.2020 - 27.03.2020

Web kongresu: https://nemocnice-zk.cz/konference/konference-a-seminare/nemocnice-zlin/celonarodni-kongres-maxiofacialni-chirurgie/

Pozvánka: https://nemocnice-zk.cz/konference/wp-content/uploads/2020/02/pozvanka-maxiofacialni-kongres.pdf

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně připravuje mimořádnou odbornou a společenskou událost, která je svou výjimečností a prestiží ojedinělá jak pro naši nemocnici, tak i pro celý region. Připravované odborné setkání se zároveň koná pod záštitou Zlínského kraje, který je zakladatelem zlínské nemocnice. Národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie je pořádán jednou za 2 roky a zúčastní se jej více než 100 odborníků ze 14 zdravotnických zařízení z celé České republiky. Jedná se o dvoudenní kongres pořádaný ve dnech 26. a 27. března 2020 ve Zlíně se společenským večerem, na který jsou pozvány významné společnosti z regionu.

Program je rozdělen do následujících tématických sekcí:
traumatologie
ortognátní chirurgie
problematika onemocnění temporomandibulárního kloubu
implantologie
augmentační metody čelistních kostí
MRONJ